Aktivity v projektu za období leden - červen 2011

  • 29. Červen 2011 - 23:00

Pokračovala průběžná spolupráce všech členů projektového týmu a probíhaly pravidelné pracovní schůzky mentora školy s metodikem celoživotního učení i kariérovým poradcem.

V rámci pracovních jednání byla také prováděna systematická kontrola plnění Strategického plánu rozvoje dalšího vzdělávání na škole.

1. vzdělávací program “Rekondiční a sportovní masér” v rozsahu 150 hodin je v současné době plně připraven k realizaci pilotáže, která proběhne v období září až prosinec 2011.

Aktuální informací je skutečnost, že pro období od 15.6.2011 do 15.6.2014 škola získala od MŠMT akreditaci pro kurz Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví. Díky získané akreditaci mohou obdržet účastníci absolvovaného 1. vzdělávacího programu “osvědčení o kvalifikaci s celostátní platností.”

Projektový tým zahájil přípravu 2. vzdělávacího programu zaměřeného na rozšíření a doplnění kvalifikace pracovníků v sociálních službách. Obsah jednotlivých modulů vzdělávacího programu je zaměřen na oblast přímé obslužné péče, oblast základní výchovné nepedagogické činnosti a dále na oblast pečovatelské činnosti v domácnosti osoby. Program se bude skládat z 11 samostatných modulů s aktuálním obsahem potřebných znalostí a dovedností pro pracovníky “pomáhajících profesí” působící v sociálním sektoru.

Mgr. Dagmar Ondrušková, mentor školy


Související články