Adopce na dálku

  • 22. Prosinec 2014 - 12:14

Darujete-li člověku vzdělání, darujete mu to nejcennější – šanci na nezávislost a lepší perspektivu v životě. Vaše pomoc je trvalá!

Milé kolegyně, kolegové a žác,i představte si, že náš „malý“ Sunam Dewan dokončil desátou třídu základní školy v Nepálu. Učí se výborně. Poslal nám své vysvědčení, které najdete zde. Sunam  momentálně navštěvuje přípravný kurz pro lékaře, který mu doporučili rodiče a třídní učitel. Chtěl by se stát lékařem. Tato studia jsou velmi drahá, ale Sunam věří, že mu zachováme přízeň a budeme ho podporovat i nadále ve studiu. Posílá Vám všem přání ke krásným vánočním  svátkům. Přání a dopis, který psal pro vás je v angličtině. Můžete si vyzkoušet své znalosti .

Zatímco naše děti často do školy nutíme, v Nepálu to bývá naopak. Nepál je jedna z nejchudších zemí světa a většina lidí tam prakticky nepoužívá peníze – žijí z toho, co si sami vypěstují. Přesto více než polovina dětí má jen jedno jídlo denně nebo méně. Není zde výjimkou, že zatímco děti by do školy rády, chtějí získat vzdělání a práci, díky které by se dostaly z pro nás nepředstavitelné chudoby, rodiče je radši posílají na pole. Se školou jsou totiž spojeny náklady: zápis, uniforma, sešity… to všechno něco stojí. Z našeho pohledu jde o pár drobných, pro Nepálce to bývá „jmění“, které nakonec rozhodne o tom, že se dítě do školy vůbec nevydá.

Samotná finanční podpora, kdy dítěti zajistíme základní školní pomůcky, čistou uniformu, hygienické potřeby, lékařské prohlídky atd. Zároveň je podporována rodina dítěte, přičemž pak např. díky tomu, že nemusí tak tvrdě pracovat na poli a nějaké základní potraviny od nás dostanou, mohou posílat do školy i další děti.

Srdečně děkuji všem kolegům a žákům, kteří přispěli a přispívají. Stali jste se součástí řešení, tam, kde je nouze.

Děkuji Vám, že pomáháte potřebným, dáváte víc, než jen vzdělání.

Mgr. Věra Koščová


Související články