Adaptační kurz

  • 12. Září 2017 - 12:47

Adaptační kurz se stal na naší škole nedílnou součástí zahájení školního roku pro nové žáky prvních ročníků. Letos se konal na Rusavě – Jestřabí ve dnech 7. – 8. 9. 2017.

Cílem tohoto kurzu je adaptace a podpora vztahů v kolektivech, rozvoj komunikace, spolupráce a vzájemné tolerance. Žáci  se seznamují prostřednictvím psychomotorických her a poznávají se navzájem v rámci skupiny včetně pedagogů. Učí se dodržovat předem domluvená pravidla, komunikovat mezi sebou a dávat zpětnou vazbu spolužákům.

Podstatou adaptačního kurzu je, aby se noví spolužáci poznali jinak a více než jak jim školní třída nabízí. Naučí se spolupracovat a lépe rozumět jeden druhému. Cílem kurzu je nejen seznámení, ale především nastartování procesů, které jsou nezbytné pro zdravé fungování skupiny. 

Celým pobytem se nesla atmosféra přátelství a pomoci. Žáci se ukázali jako velmi zdatní ve sportovních disciplínách /nízká lana, slackline, šplhání po žebříku do 12,5m aj./ Konkurovala jim pouze p. uč. Kováčová, která ohrozila rekord bývalého žáka naší školy Jiřího Smetánky. Postavila 20 bedniček na sebe uvázaná na lanu. Rekord je 21 bedniček.

Žákyně a žáci nejenom sportovali, ale i sledovali výklad dobrovolných hasičů, kteří si kromě jiného připravili pro ně ukázky - jak reagovat při požáru v kuchyni aj.

Večer nechyběl táborák se zpěvem a opékání špekáčků.

Den jsme zakončili stezkou odvahy. Ráno nás čekala rozcvička v lese a náročný den plný seznamovacích aktivit a her.  Žáci viděli také ukázku práce se záchranářskými psy p. Helenky.

Na závěr jsme vyhodnotili pobyt, předali diplomy a vydali se do svých domovů. Myslím si, že se nám adaptační kurz povedl, soudím tak dle nadšené reakce našich žáků……

Velké poděkování patří třídním učitelkám: Mgr. Kováčové a Mgr. Procházkové, Dobrovolným Hasičům města Kroměříže v čele s naším bývalým žákem Jiřím Smetánkou a p. Helence z kynologického klubu.

Mgr. Věra Koščová

Fotogalerie zde


Související články