22. ročník Soutěže v poskytování první pomoci

  • 28. Červen 2016 - 5:34

V okolí tábora Zálesí v obci Mladé Bříště se ve dnech 22. a 23. června 2016 rozléhal křik a nářek. 

Z nedaleké Jihlavy speciálně vypravené autobusy dovezly účastníky celorepublikového klání s mezinárodní účastí v poskytování první pomoci. Hostesky již byly připravené a odbavily tak celkem 34 družstev do svého přechodného obydlí v malých chatkách. Následně se pak všichni shromáždili na terase k zahájení a vylosování pořadí pro běh v obou dnech soutěže. Vše mohlo začít. Již v příjezdový den družstva vybíhala ve 12 minutových intervalech a poskytovala první pomoc na 3 stanovištích s 5 – 8 zraněnými. Následující den se žáci potýkali s nejrůznějšími situacemi v podobě náhlých stavů a poranění na 4 stanovištích a na 5.stanovišti prokazovali svoji fyzickou zdatnost.

Naši školu letos reprezentovali 3 spolužáci teprve 1. ročníku oboru zdravotnického asistenta, Vojtěch Adamík, Lukáš Janáček a Tereza Šulková, kterým velel Martin Netopil z 1. ročníku sociálního oboru.

Přestože celý rok pilně trénovali, jak v hodinách první pomoci, tak v semináři PP, či na nejrůznějších akcích PP pro veřejnost, jejich mladičká nerozvážnost se na výkonu projevila a ve výsledku překonali pouze družstvo SZŠ z Hranic na Moravě. Ostatním se sice dařilo lépe, ale přesto týmový duch a chuť poskytovat první pomoc je neopouští. Vše prokázali jak na 7 stanovištích, kde je čekali nelehké role záchranářů při vyšším počtu zraněných, přičemž stále neutuchající verva zabojovat je hnala ke stále lepším a zdařilejším výsledkům.

Nikdo z nich nezažil ještě podobnou autentickou soutěž v poskytování první pomoci, a jak se zdá, velmi se jim líbila a zkušenosti využijí při další práci v oblasti první pomoci na naší škole a samozřejmě na dalším zápolení v příštích letech na jiných soutěžích, kterým se nebrání, ba naopak. Mezi o rok staršími soupeřícími se sice neprosadili, ale ještě o nich jistě uslyšíme, protože dle mého pohledu byli velmi snaživí a se stoickým klidem prodávali vše, co se zvládli za první rok svého studia naučit a nebylo toho málo. Nedostatky a chyby brali velmi vážně a snažili se z nich poučit, což bylo vidět na dalších stanovištích, kde za to byli záchranáři chváleni. Vskutku potvrdilo se pravidlo, že v podmínkách učebny nelze vše nacvičit a naučit žáky, ale absolvováním soutěže s autentickými modelovými situacemi profesionálně namaskovanými a zinscenovanými si žáci teprve uvědomí vše učené a s trémou v ruce i břiše dotáhnou do dovednosti, která jim zůstane vrytá pod kůži již na celý život. Děkuji za to. Mladé výborné a zapálené záchranáře a zdravotníky budeme potřebovat a my je máme, tím jsem si jistá.

Mgr. Hana Kovářová, koordinátorka semináře PP

Fotogalerie zde

 


Související články